Bilim İnsanları Anahtar İpucu Keşfetti – apk haber

Beyin Aktivitesi Heyecanlı Sinir Hücreleri Çizimi

Bilim adamları, otizm spektrum bozukluğunun temel bir tedavisine yol açabilecek araştırmalarda, gelişimsel yetersizliğin hücreye özgü moleküler ağını belirlediler.

Güney Kore’deki bilim adamları, otizm spektrum bozukluğunun hücreye özgü moleküler ağını tanımlamayı başardılar. Otizm spektrum bozukluğunun tedavisi için temel oluşturması bekleniyor. dergide yayınlandı Moleküler Psikiyatriaraştırma Profesör Kim Min-sik’in DGIST (Daegu Gyeongbuk Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) Yeni Biyoloji Bölümü’ndeki araştırma ekibi tarafından yürütüldü.

Otizm spektrum bozukluğu, erken çocukluktan itibaren ortaya çıktığı bilinen bir gelişimsel yetersizliktir. Sosyal iletişim ve etkileşimle ilgili davranışların sürekli olarak bozulmasıyla karakterize edilen, sınırlı sayıda davranış kalıpları, ilgi alanları ve faaliyetlerin yanı sıra tekrarlayan davranışlara yol açan nöro-gelişimsel bir bozukluktur.

Çoğu otizm spektrum bozukluğu hastası, bazen diğer gelişimsel yetersizliklerin eşlik ettiği davranış bozukluklarına sahiptir. Şu anda kesin bir moleküler tanı yöntemi olmadığı için otizm spektrum bozukluğunun erken tanısı oldukça geç bir dönemde konuyor. Davranış yönetimi terapisi ile semptomların iyileştirilmesinde bir miktar başarı sağlanmış olsa da, moleküler seviyede etkili tedaviler bulunmamaktadır.

Profesör Kim Min-sik’in ekibi, Seul Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Profesör Lee Yong-Seok’un ekibi tarafından prefrontal korteks dokusunu çıkarmak için kurulan bir spektral bozukluk fare modeli olan Cntnap2 kusur modelini kullandı ve kütle spektrometresi tabanlı entegre kantitatif proteomik ve metabolomik analiz gerçekleştirdi. Ek olarak, ekip bunu daha önce bildirilen otizm spektrum bozukluğu hastalarının büyük verileriyle karşılaştırıp analiz ederek, uyarılabilir nöronlardaki metabolizma ve sinapslar gibi ağlarda problemlerin meydana geldiğini doğruladı.

Yeni Biyoloji Bölümü’nden Profesör Kim Min-sik, “Bu çalışma aracılığıyla geliştirilen multi-omik entegre analiz teknolojisi, otizm spektrum bozukluğunun patolojik anlayışını ilerletti ve moleküler düzeyde hücre farklılaşmasına kadar uzanan entegre bir ağı keşfetmeyi mümkün kıldı” dedi. biyometrik bilgilere belirli bir otizm geni tarafından indüklendi” ve ekledi, “Otizm spektrum bozukluğunun çekirdek ağını bulmaya ve çeşitli modellerin entegre bir analizini yaparak tedavi hedeflerini keşfetmeye çalışıyoruz.”

Referans: Wooyoung Eric Jang, Ji Hwan Park, Gaeun Park, Geul Bang, Chan Hyun Na, Jin Young Kim, Kwang-Youl Kim, Kwang Pyo Kim, Chan Young Shin, Joon-Yong An, Yong-Seok Lee ve Min-Sik Kim, 17 Ekim 2022, Moleküler Psikiyatri.
DOI: 10.1038/s41380-022-01822-1

Bu araştırma, Bilim ve Bilişim Bakanlığı’nın Beyin Bilimi Kaynak Teknolojisi Geliştirme Projesi desteği ile gerçekleştirilmiştir.

Yorum yapın