Bilim İnsanları Suçluluk Duygularını Azaltmanın Basit Bir Yolunu Keşfetti – apk haber

Kadın Suçluluk Üzüntü Hayal Kırıklığı

Suçluluk, bir birey ahlaki veya etik bir standardı ihlal ettiğini algıladığında ortaya çıkan duygusal bir tepkidir. Sıklıkla pişmanlık, utanç ve pişmanlık duyguları eşlik eder. Suçluluk, durumu düzeltmek ve davranışı değiştirmek için güçlü bir motive edici olabilirken, aşırı veya uzun süreli suçluluk kaygı, depresyon ve düşük benlik saygısı gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Suçluluk duygusu hoş olmayan ve bunaltıcı bir duygudur, ancak Basel Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, plasebonun açıkça uygulandığında bile, plaseboların suçluluk duygularını etkili bir şekilde azaltabildiğini göstermiştir.

Başkalarıyla etkileşimlerimizde her zaman ideal bir şekilde davranmayabiliriz. Eylemlerimizin zarar verdiğini fark ettiğimizde, genellikle suçluluk duygusu yaşarız. Bu nahoş duygu, bizi özür dilemek veya sorumluluk kabul etmek gibi düzeltici eylemlerde bulunmaya iter.

Bu nedenle suçluluk, uyarlanabilir bir amaca hizmet ettiği, yani duruma uygun ve orantılı olduğu anlamına geldiği sürece, önemli bir ahlaki duygu olarak görülür. Basel Üniversitesi Klinik Psikoloji ve Psikoterapi Bölümü’nde araştırmacı olan Dilan Sezer, “Kişilerarası ilişkileri geliştirebilir ve bu nedenle sosyal uyum için değerlidir” diyor.

Basel Üniversitesi Psikoloji Fakültesi’ndeki araştırmacıların, plasebo alarak suçluluk duygularının azaltılıp azaltılamayacağı araştırılıyor. Bulguları şimdi dergide yayınlandı

Participants were then randomized to three conditions: Participants in one group were given placebo pills with being deceptively told that this was a real medication while participants in another group were told that they are given a placebo. Both groups were told that what they had been given will be effective against feelings of guilt. The control group was given no treatment at all. The results showed that feelings of guilt were significantly reduced in both placebo groups compared with those without medication.

This was also the case when the subjects knew they had been given a placebo. “Our study, therefore, supports the intriguing finding that placebos work even when they are administered openly, and that explanation of the treatment is key to its effectiveness,” states the study’s lead author, Dilan Sezer. Participants in this study were all healthy, had no psychiatric disorders, and were not being treated with psychotropics.

Clinical applicability not yet proven

Where feelings of guilt are irrational and continue for longer periods of time, they are considered maladaptive – in other words, disproportionate. These emotions can affect people’s health and are also, among other things, a common symptom of depression.

Scientific studies have shown that placebo effects can be powerful in treating depression. But the finding that open-label placebos can also be useful for such strong emotions as guilt is new. It stands to reason, says Dilan Sezer, that we should try to harness these effects to help those affected. “The administering of open-label placebos, in particular, is a promising approach, as it preserves patient autonomy by allowing patients to be fully aware of how the intervention works.” The results of the study are an initial promising step in the direction of symptom-specific and more ethical treatments for psychological complaints using open-label placebos, Sezer continues.

Further research will need to be done into whether it is possible to treat maladaptive guilt with placebos. And it is still not known whether similar effects are also possible with other feeling states. For Dilan Sezer, one thing is certain: “Using open-label placebos would be an inexpensive and straightforward treatment option for many psychological and physical complaints.”

Reference: “Deceptive and open-label placebo effects in experimentally induced guilt: a randomized controlled trial in healthy subjects” by Dilan Sezer, Cosima Locher, and Jens Gaab, 8 December 2022, Scientific Reports.
DOI: 10.1038/s41598-022-25446-1

Yorum yapın