İntihar Davranışıyla Bağlantılı Preteens’de Aşırı Ekran Süresi – apk haber

Çocuk İzleyen Telefon Ekranı

Ekran süresi, bireylerin akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gibi elektronik cihazları kullanarak geçirdikleri süreyi ifade eder. Son yıllarda, ekran süresinin yaygınlığı keskin bir şekilde arttı ve bireyler günde ortalama 7 saatten fazla ekran başında vakit geçiriyor.

Video izlemek, video oyunları oynamak, mesajlaşmak ve görüntülü sohbet etmek gibi faaliyetlerde bulunmak, intihar davranışı riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, 9-11 yaş arası daha fazla ekran süresine sahip çocukların iki yıl sonra intihar eğilimi geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu keşif, kötüleşen bir genç ruh sağlığı krizinin ve 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı amaçlayan yeni mevzuatın getirilmesinin ortasında geldi.

Dergide yayınlanan araştırma Önleyici ilaç, ekran başında geçirilen sürenin bir saat artmasının, iki yıl sonra kendi kendine intihar eğilimi bildirme olasılığındaki %9’luk artışla bağlantılı olduğunu gösterdi. Ayrıca çalışma, video izlemek, video oyunları oynamak, mesajlaşmak ve görüntülü sohbet etmek için harcanan her fazladan saatin daha yüksek intihar davranışı riskiyle sonuçlandığını gösterdi.

San Francisco’daki California Üniversitesi’nde pediatri profesörü olan kıdemli yazar Jason Nagata, “Ekran kullanımı sosyal izolasyona, siber zorbalığa ve uyku bozukluğuna yol açabilir ve bu da ruh sağlığını kötüleştirebilir” dedi. “Ekran başında geçirilen daha fazla zaman, genellikle yüz yüze sosyalleşme, fiziksel aktivite ve uyku için harcanan zamanın yerini alıyor.”

Çalışma, gençlik ruh sağlığı krizini çevreleyen mevcut bilgilere dayanmaktadır. İntihar, ergenler arasında ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Çalışma, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki beyin gelişiminin en büyük uzun vadeli çalışması olan ülke çapındaki Adolesan Beyin Bilişsel Gelişimi (ABCD) çalışmasından veri çıkarmaktadır. Çalışma, iki yıl boyunca takip edilen 9-11 yaş arası 11.633 çocuk için ekran süresi verilerini topladı. Çocuklar, altı farklı ekran süresi yönteminde geçirdikleri zamanın yanı sıra intihar davranışlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

“Araştırma çoğunlukla[{” attribute=””>COVID-19 pandemic, but its findings are especially relevant now since youth mental health worsened during the pandemic,” noted co-author Kyle T. Ganson, Ph.D., assistant professor at the University of Toronto’s Factor-Inwentash Faculty of Social Work. The researchers previously found that adolescent screen time doubled to nearly eight hours daily at the start of the pandemic in a study published in JAMA Pediatrics.

“Screen time can have important benefits such as education and socialization, but parents should try to mitigate adverse mental health risks from excessive screen time. Parents should regularly talk to their children about screen usage and role model screen behaviors,” said Nagata.

References: “Screen time and suicidal behaviors among U.S. children 9–11 years old: A prospective cohort study” by Jonathan Chu, Kyle T. Ganson, Fiona C. Baker, Alexander Testa, Dylan B. Jackson, Stuart B. Murray and Jason M. Nagata, 17 February 2023, Preventive Medicine.
DOI: 10.1016/j.ypmed.2023.107452

“Screen Time Use Among US Adolescents During the COVID-19 Pandemic – Findings From the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study” by Jason M. Nagata, Catherine A. Cortez, Chloe J. Cattle, Kyle T. Ganson, Puja Iyer, Kirsten Bibbins-Domingo and Fiona C. Baker, 1 November 2021, JAMA Pediatrics.
DOI: 10.1001/jamapediatrics.2021.4334

Yorum yapın