Yeni Demans Caydırıcı mı? – apk haber

Bilgisayardaki Kıdemli Yetişkinler

Son zamanlarda yapılan bir çalışma, tutarlı internet kullanımı ile bunama riskinin azalması arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu öne sürdü. Bulgular, düzenli internet kullanıcılarının, seyrek kullananlara kıyasla kabaca bunama geliştirme riskinin yarı yarıya olduğunu gösterdi. Bu korelasyonun eğitim düzeyi, ırk-etnisite, cinsiyet ve nesil gibi farklı demografik özellikler arasında tutarlı olduğu bulundu. Araştırmanın ilgili yazarı New York Üniversitesi’nden PhD, Virginia W. Chang, çevrimiçi katılımın bilişsel rezervi uyarabileceğini ve koruyabileceğini, böylece beyin yaşlanmasını önleyebileceğini ve bunama riskini azaltabileceğini öne sürdü.

İnternet kullanımı bunamaya karşı korunmaya yardımcı olabilir mi?

Dergide yayınlanan bir araştırmaya göre, sürekli internet kullanımı bunama riskini yarıya indirebilir. Amerikan Geriatri Derneği Dergisi. Korelasyon, eğitim, ırk, cinsiyet ve nesil gibi faktörlerden bağımsız olarak kalır.

dergisinde yayınlanan yeni araştırma Amerikan Geriatri Derneği Dergisi düzenli internet kullanımı ile daha düşük bunama riski arasında bir bağlantı buldu.

Araştırma için, araştırmacılar yaşları 50 ila 64,9 arasında değişen, bunaması olmayan 18.154 yetişkini medyan 7,9 yıl ve maksimum 17,1 yıl boyunca takip ettiler. Takip sırasında katılımcıların %4,68’ine demans teşhisi kondu.

Düzenli internet kullanımı, düzenli olmayan kullanıma kıyasla bunama riskinin yaklaşık yarısı ile ilişkilendirildi. Bu bağlantı, eğitim durumu, ırk-etnisite, cinsiyet ve nesilden bağımsız olarak bulundu.

“Çevrimiçi etkileşim, beyin yaşlanmasını telafi edebilen ve bunama riskini azaltabilen bilişsel rezervin geliştirilmesine ve sürdürülmesine yardımcı olabilir” dedi.[{” attribute=””>New York University.

Reference: “Internet usage and the prospective risk of dementia: A population-based cohort study” 3 May 2023, Journal of the American Geriatrics Society.
DOI: 10.1111/jgs.18394

Yorum yapın